ПОЛОЖЕННЯ

По вирішенню земельних спорів відносно меж земельних ділянок

Та додержання громадянами правил добросусідства виконкомом

________________________________________________________ради

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Це Положення розроблено з метою забезпечення об'єктив­ного і своєчасного вирішення земельних спорів у місті (селі, селищі)_________
_____________________ відповідно до діючого законодавства.

1.2.Положення розроблено на підставі вимог:

- Конституції України;

- Земельного кодексу України;

-ст. 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Закону України "Про оренду землі";

- інших нормативних документів.

1.3. Органом, що вирішує земельні спори в місті (селі, селищі)

______________________________________, є виконавчий комітет ____________________________ ради, якому _______________________

радою делеговані повноваження по вирішенню земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства (рішення ___________ ради № ________ від _______ ). Для розгляду спору і підготовки проекту рішення при виконавчому комітеті ради створюється Комісія по вирішенню земельних спорів (далі - комісія).

1.4. Розгляд земельних спорів здійснюється колегіально у складі непарної кількості членів комісії.

1.5. Кількісний та персональний склад комісії затверджується відповідним рішенням ради.

1.6. До складу комісії обов'язково входять: голова ради (заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради) - голова комісії, представник міського (районного) управління (відділу) земельних ресурсів, начальник (представник) управління (відділу) містобудування та архітектури, начальник юридичного відділу (юрист) виконкому та інші члени комісії.

1.7. У роботі комісії можуть брати участь депутати ради, природоохоронного, санітарно-епідеміологічного, правоохоронних органів, управлінь і служб виконкому.

1.8. Засідання комісії є правочинними, якщо в них беруть участь 2/3 членів від складу, затвердженого відповідно до п. 1.5 Поло­ження.


2677482575366947.html
2677527494717861.html
    PR.RU™