Британські стандарти новин.

Лекція 7. МОДЕЛЬ БРИТАНСЬКИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИН

План.

1. Британські стандарти новин.

Для багатьох телевізійних

станцій Великої Британії підготовка й передача новин є основною функцією їхньої повсякденної діяльності. Телевізійні новини повинні орієнтуватися на різнобічну й плюралістичну аудиторію споживачів інформації. Завдання британського телерепортера полягає в наданні його глядачам логічно зв'язної й корисної інформації, що відповідає таким вимогам:

— по-перше, ця інформація повинна бути необхідною їм для того, щоб вони відчували себе добре поінформованими;

— по-друге, ця інформація повинна відповідати їхнім побажанням. Для того, щоб отримати довіру глядачів (що є дуже важливим для

будь-якого журналіста), та ще й зберегти її, британський телерепортер намагається створити собі репутацію людини, якій можна вірити. Для того, щоб налагодити зі своїми глядачами стосунки партнерства, кожен репортаж повинен бути точним і обґрунтованим.

Щоб завоювати довіру глядачів, репортер користується лише пере­віреними фактами. Отже, завдання кореспондента — збір головних фактів, які стосуються безпосередньо висвітлюваної теми, і доведення їх до глядачів із зазначенням джерел інформації.

Щоб зберегти довіру глядачів, репортер ставиться до збору й викладу фактів неупереджено.

Британські інформаційні служби, такі як Бі-Бі-Сі, користуються ве­ликою довірою публіки й тому не дозволяють собі передавати чутки. Такі служби не говорять про те, що могло б статися. Глядачі не можуть покладатися на чутки. Як і на події, що часто відбуваються не зовсім так, як відображаються на екрані.

Для того, щоб глядачі сприймали матеріал, репортер викладає його зрозуміло й переконливо. Для репортера Бі-Бі-Сі ця вимога є надзвичайно важливою. Без фактора ясності всі інші аспекти телерепортажу втрачають сенс.

Телевізійні репортажі повинні бути написані, зняті й подані настільки зрозуміло, щоб глядачі могли сприймати їх відразу. Тележурналіст розуміє, що може лише один раз звертатися до своїх глядачів. Як правило, вдруге глядач уже не побачить сюжет. Отже, зрозумілий, чіткий стиль і логічний монтаж є основними вимогами для телерепортера Бі-Бі-Сі. Тому для того, аби глядач максимально сприйняв поданий відеоматеріал, телерепортери дотримуються таких вимог:— авторський коментар повинен бути зрозумілим і чітко організо­ваним;

— лексика репортера повинна бути вдало підібраною, слова, що вико­ристовуються — зрозумілими глядачеві;

— артикуляція повинна бути чіткою;

— темпоритм сюжету повинен дозволяти глядачеві стежити за змістом і легко сприймати його;

— інтонаційна побудова повинна відповідати змісту сюжету;

— звуковий ряд і картинка повинні розвивати й підсилювати змістовий склад сюжету, а не ускладнювати його сприйняття.

Вдале поєднання всіх цих елементів — сценарію, коментарю, подачі матеріалу, інтонації, темпоритму, звукового ряду й картинки — забезпечують єдність телевізійного репортажу. Якщо один із компонентів не відповідає всьому матеріалові, то в результаті глядач може неправильно зрозуміти сюжет. Тележурналіст Бі-Бі-Сі повинен володіти майстерністю постановника, щоб підготувати сюжет до ефіру, майстерністю журналіста, щоб зібрати й аранжувати факти й відеоматеріали, які лежать в основі сюжету, а також майстерністю оповідача, щоб подати ефірний матеріал глядачам.

Відеомонтаж дозволяє відібрати найважливіше й стиснути час. Практично ніколи в новинах не показується подія повністю, інакше випуск займав би не хвилини, а години ефірного часу. Винятком можуть бути лише екстрені події – стихійні лиха, терористичні акти тощо.

Відеомонтаж, у принципі, схожий на редагування тексту. Коли журналіст друкованих засобів масової інформації бере інтерв'ю, то цитати розміщуються по всьому тексту статті й не обов'язково в тому порядку, у якому вони прозвучали. Тележурналіст також відбирає й розміщує кадри та звуковий матеріал у певному порядку, що відповідає логічній послідовності сюжету. В обох випадках репортери перебудовують і перегруповують факти й висловлювання, щоб поліпшити хід розповіді. Під час монтажу, як і під час редагування тексту, телерепортер повинен докласти максимум зусиль, щоб не ввести глядача в оману. Якщо, наприклад, журналіст готує підсумковий випуск новин дня, і десь опівдні сталася півхвилинна бійка, то повідомлення про неї без зазначення часу й ситуації може ввести глядача в оману. При монтажі для британського телерепортера також існує кілька скоріш етичних, але принципових правил:

— репортер — представник усіх глядачів на місці події;

— завдання репортера --правдиво донести подію до глядача, запропо­нувавши його увазі змонтовану розповідь про цю подію;

— якщо репортер уважає, що в підготовленому до ефіру матеріалі відсутні деякі суттєві елементи, і він не відображає подію правдиво й точно, репортерові слід ужити всіх необхідних заходів для усунення цього недоліку.

Часто про професійну діяльність телерепортера судять із того, наскільки оперативно він може підготувати матеріал в умовах дефіциту часу. Але якщо репортер відчуває, що його матеріал не готовий до ефіру (а така ситуація рано чи пізно можлива), він повинен обов'язково повідомити продюсера. Бажано зробити це якомога раніше до початку передачі, щоб продюсер зміг підшукати заміну й видати в ефір інший матеріал.

Ще однією важливою річчю для британських телерепортерів є взаємодія та взаєморозуміння. У тележурналістці більше, ніж у будь-якому іншому жанрі оперативної журналістики, репортери повинні вчитися працювати в контакті зі своїми колегами, в єдиному колективі. Репортери, оператори, редактори й продюсери повинні володіти навичками ефективного спілкування, щоб успішно висвітлити події й підготувати передачу. Репортери та оператори повинні вміти вести постійний професійний діалог на місці зйомки сюжету, щоб скоординувати всі аспекти процесу збору інформації. Репортери, оператори, редактори, продюсери і навіть адміністратори повинні вміти спілкуватися й підтримувати один одного в процесі передачі матеріалу в ефір.


2676054518170548.html
2676132999945894.html
    PR.RU™