Заключний етап

Питання:

1. Сутність ущільнення суміші піскометом, переваги, недоліки.

2. Порівняти характеристики показників піскометів мод.293,296,295,24511.

3. Чім відрізняється конструкція піскометів 293 та 24324?

4. Чім відрізняється конструкція піскометів 296 та 24437?

5. Чім відрізняється конструкція піскометів 295 та 24511?

Тема лекції: 2.5. Стрижневі машини

Завдання для самопідготовки студентів: Л1 с.113-131

1. Класифікація й область застосування стрижневих машин

Стрижневі машини класифікують:

1) по способу ущільнення суміші на: піскодувні, піскострельні, струшувальні, пресові, піскометні, мундштукові;

2) по направленню дуття: з верхнім, нижнім, боковим дуттям;

3) по площині рознімання стрижневого ящика:

- з горизонтальної площиною рознімання,

- з вертикальної площиною рознімання.

4) по призначенню та способу твердіння стрижнів:

- для піщано-глиняних сумішей з сушінням стрижнів в сушарках,

- для ХТС з твердінням стрижня в холодних ящиках,

- для піщано-смоляних сумішей с твердінням стрижня в гарячих ящиках.

Основні способу ущільнення:

Піскодувним механізмом Піскострельним механізмом
Ущільнення відбувається за допомогою стиснутого повітря, яке транспортує суміш в ящик і фільтрується скрізь венти. Переваги: простота конструкції механізму Недоліки: складність конструкції ящика, низька продуктивність, абразивній знос механізму та ящика, забруднюється атмосфера цеху, низка якість Ущільнення відбувається за допомогою тиску повітря на суміш в гільзі, яка виштовхується скрізь конічну насадку в ящик і доущільнюється видавлюванням додаткової порції суміші з насадки в заповнений стрижневий ящик. Переваги: високі продуктивність (0,2 хв) та якість, не ускладнюється конструкція ящика, mіn знос ящика, не забруднюється атмосфера цеху Недоліки: складність конструкції механізму

2. Конструкція і принцип дії піскодувних та піскострельних механізмів

Як піскодувна, так і піскострельна стрижнева машина має практично ті самі основні вузли, крім робочих резервуарів. Схеми та конструкція піскодувного та піскострельного механізмів показані на малюнках 2.5.1 а та 2.5.1.б. У піскодувному резервуарі 1 (мал.2.5.1 а) стиснене повітря підводиться до верхньої чи бічної стінки корпуса. Суміш завантажується зверху. Для розпушення суміші в корпусі резервуара вбудовуються приводні мішалки 2. Надувна плита 3 плоска, з одним чи декількома вдувними отворами. Повітря зі сумішшю подається через вдувний отвір у стрижневий ящик 4, де суміш ущільнюється, а повітря виходить через венти 5 в атмосферу (верхня вентиляція). Для складних стрижнів встановлюють додаткові венти в різних місцях ящика.У піскострельному резервуарі (мал.2.5.1 б) в корпус 1 подаються суміш із бункера і стиснуте повітря через клапан 6, яке проходить в гільзу 2 через вузькі вертикальні і горизонтальні прорізи 3,4. Суміш в гільзі стискається повітрям і виштовхується із резервуара через конічний насадок 5. Повітря із ящика виходить через венти 11, які розташовані у надувній плиті.

Як у піскодувній машині, так і в піскострельної у період надуву суміші стрижневий ящик 13 повинен бути притиснутий до надувної плити силою, яка у 1,5-2 рази перевищує силу тиску повітря на стрижневий ящик.

Переваги піскострельного механізму в порівнянні з піскодувним:

1) вище ступінь ущільнення,

2) рівномірний розподіл ущільнення по висоті ящика,

3) менше витрати повітря в 3...5 раз,

4) менше абразивна дія частинок суміші на стрижневий ящик,

5) час робочого процесу менше в 10 раз і складає 0,1...0,2 хв.

3. Приклади конструкцій стрижневих машин

3.1. Автомат мод.2Б83 - піскострельний однопозиційний для виготовлення стрижнів з піщано-глиняних сумішей масою до 6 кг в ящиках з горизонтальною та вертикальною площиною рознімання. Загальний вид та конструкція показані на малюнку 2.5.2.

ПРИНЦИП ДІІ:

На допоміжному столі проводять підготовку ящика до роботи:

- очищують поверхню ящика від суміші продувкою стиснутим повітрям,

- покривають робочі поверхні розділювальною рідиною,

- збирають дві половинки ящика по центруючим штирям,

- ставлять готовий ящик на стіл машини.

Для ящиків з вертикальною площиною рознімання включають пневмозатискачі та механізм підйому ящика. Одночасно з цим вмикають віброживильник і засипають суміш в піскострельний механізм. Коли ящик притискається до конічної насадки включають подачу стиснутого повітря в гільзу піскострельного механізму, відбувається постріл і суміш заповнює ящик, формується стрижень. Опускається стіл, пневмозатискачі звільняють оснастку, стерженщик знімає ящик на допоміжний стіл і виконує розбирання ящика. Стрижень залишається в нижній половині ящика, на яку кладуть драйєр, перевер­тають все на 180о і знімають другу половину ящика. Стрижень на драйєрі ставлять на конвеєр і транспортують у сушарку.

ПЕРЕВАГИ: 1.Висока продуктивність, 2.Малі габарити, 3.Висока якість,

4.Універсальність - можна застосувати для будь-яких ящиків.

НЕДОЛІКИ: 1.Малий коефіцієнт виходу придатних стрижнів, 2.Мала механізація допоміжних робіт, 3.Небезпека в обслуговувані: робітник знаходиться в небезпечній зоні.

3.2. НАПІВАТОМАТИ МОД.9128Б5, МОД.9128Б7, МОД.9128Б9 -однопозиційні піскострельні напівавтомати для виготовлення стрижнів масою 16, 40 і 100 кг із піщано-глиняних сумішей в ящиках з горизонтальною площиною рознімання. Загальний вигляд показані на малюнку 2.5.3.

Конструкція: 1-бункер з віброживильником; 2-верхня траверса; 3- механізм піскострельний; 4-конічна насадка; 5-стіл прижимний; 6-колони; 7-прижимний механізм; 8-станина

ПРИНЦИП ДІІ: Включається привод віброживильника, подається суміш із бун­кера в гільзу піскострельного механізму. На робочій позиції вер­хня половина ящика закріплена на штоках верхньої траверси. Ниж­ня половина ящика закріплена на кантувачі, де вона обдувається і обприскується роздільною рідиною. Включається механізм переміщення ящиків і штовхач ставить нижню половину ящика на стіл прижимного механізму. Подається повітря під поршень прижимного механізму, стіл піднімається і відбувається притискання нижній поло­вини ящика до верхній і до піскострельного механізму. Подається повітря в гільзу піскострельного механізму і суміш заповнює ящик. Для розбирання ящи­ка прижимний механізм опускає стіл з нижньою половиною ящика, їде протяжка стрижня. Штовхач повертає поло­вину ящика зі стрижнем на кантувач, де накривається плитою (драйє­ром) і затискається пневмозатискачами. Включається привід канту­вача і половина ящика перевертається на 180о. Подається повітря під приймальний стіл, який піднімається до кантувача з плитою, пневмозатискачі відключаються і плита з стрижнем опускається, іде протяжка стрижня з ящика. Стрижень на плиті виштовхується на рольганг, а половина ящика повертається кантувачем на робочу позицію. Цикл повторюється.

ПЕРЕВАГИ: 1 - мали габарити, 2 - простота конструкції,

3 - висока якість, 4- висока степінь механізації.

НЕДОЛІКИ: 1-не високий вихід придатних стрижнів, 2-не висока продуктивність.

4. Виготовлення стрижнів по оснащенню, яке нагрівається

Технологічний процес виготовлення стрижнів по нагріваємому оснащенню полягає в тім, що стрижнева суміш протягом 15-60 с твердіє у ящику. Отриманий стрижень не вимагає додаткового сушіння, а його міцність достатня для транспортування і постановки у форму. Особливість цього технологічного процесу в тім, що одержувані стрижні мають високу якість (підвищена геометрична точність і гладка поверхня).

Нагрівання оснащення на машинах може бути газовим, електричним або комбінованим - газовим і електричним. Складність і неекономічність електричного нагрівання, особливо ускладнюється конструкція і габарити оснащення знизило його застосування.

Газове нагрівання оснащення має наступні переваги: відносно низьку вартість природного газу; швидке і рівномірне нагрівання оснащення; високу надійність роботи газогорілочних пристроїв і простоту конструкції системи нагрівання.

4.1. АВТОМАТИ мод.23221,23223,23225(мал..2.5.4 та 2.5.5) - стрижневі піскодувні однопозиційні автомати з човновим рухом піскодувного механізму для стрижнів масою до 2,5; 6; 16кг із піщано-смоляних сумішей у ящи­ках з вертикальною площиною рознімання у гарячих ящиках з газовим обігрівом.

ПРИНЦИП ДІІ: Привід переміщує піскодувний механізм під бункер, де він заповнюється сумішшю і повертає на робочу позицію. Нагрів ящика: газо­вий пальник вводиться між половинками ящика і нагріває порожнину ящика. Привід переміщує рухому плиту по направляючим штан­гам, ящик збирається. Механізм прижиму піднімає оснащення до кон­такту з піскодувним механізмом. Подається повітря в піскодувний механізм, суміш заповнює ящик, повітря через венти виходить і суміш ущільнюється. Витримуємо стрижень визначений час по масі стрижня до розплавлення смоли і спікання суміші до безпо­воротного стану. Прижимний механізм опускає стіл і починається розбирання ящика: рухома плита відводиться приводом до крайнього правого положення, упорні штирі тиснуть на плиту штовхачів і виш­товхують стрижень. З нерухомої плити стрижень виштовхується при розбиранні ящика пружинною плитою штовхачів. Готовий стрижень маніпулятором укладається в контейнер.

ПЕРЕВАГИ: 1. Висока якість поверхні, 2. Високий коефіцієнт виходу придатних стрижнів, 3. Повна механізація, 4. Невеликі габарити.

НЕДОЛІКИ: 1. Невисока продуктивність, 2.Складність конструкції, 3. Небезпечні в обслуговуванні.

4.2. АВТОМАТИ мод.23227,23229 - стрижневі піскодувні однопозиційні автомати з човниковим рухом піскодувного механізму для стрижнів масою 40 і 100 кг із піщано-смоляних сумішей у гарячих ящиках з гори­зонтальною площиною рознімання з газовим обігрівом. Загальний вид та конструкція показані на малюнку 2.5.6.

ПРИНЦИП ДІІ: Нагрів ящика: газовий пальник вводиться між половинками ящика і нагрівається половина ящика. Привод переміщує піскодувний механізм під бункер і заповнює його сумішшю, повертається піскодувний механізм на робочу позицію. За цей час подається форсунка між двома половинами ящика, обдуваються та покриваються спеціальним складом. Механізм прижиму піднімає нижню половину ящику до верхньої і зібраний ящик прижимається до піскодувного механізму. Подається повітря в піскодувний механізм, суміш заповнює ящик, повітря че­рез венти виходить і суміш ущільнюється. Витримується стрижень визначений час до розплаву смоли і спікання її до необоротного стану. Прижимний механізм опускає стіл з нижньою половиною ящика, стрижень остається в нижній половині ящика. Включається механізм виштовхування стрижнів: плита приводом піднімається до крайнього положення, штовхачі тиснуть на стрижень і виштовхують його із ящика. Готові стержні забираються вилочним кронштейном складуються в контейнер.

ПЕРЕВАГИ: 1. Висока якість, 2. Високий коефіцієнт виході придатних стрижнів,

3. Повна механізація, 4. Невеликі габарити.

НЕДОЛІКИ: 1. Невисока продуктивність, 2. Складність конструкції, 3. Небезпечні в обслуговуванні.

4.3. МОДЕЛЬ 4509 - піскострельний автомат вісьмипозиційний карусельного типу для гарячих ящиків з горизонтальною площиною рознімання для стрижнів масою до 16 кг. Схема та конструкція показані на малюнку 2.5.7.

РОБОТА МАШИНИ ЗА ПОЗИЦІЯМИ:

Нагрів ящиків в печі на холостому ходу каруселі. На 8 позиції виконуються підготовчі операції: в розібраний ящик між половинками встановлюється форсунка для обдування і обприскування робочої поверхні. Потім верхня половина ящика приводом опускається на нижню, ящик зібраний. Включаємо привід каруселі і готове оснащення встановлюється на позицію1. Перед цим в піскос­трельний механізм віброживильником подають суміш з бункера в гільзу.

Відкривається клапан повітря через прорізи попадає в гільзу, виконується постріл. Стіл прижимного механізму опускає оснастку на карусель і переміщується на позицію 2. З позиції 3 ящик попадає в піч, де при температурі 350-400оС смола починає розтоплюватися, покриває зер­на піску, і спекається до необоротного стану. На позиції 8 вер­хня траверса пневмозатискачами захоплює верхню половину ящика і піднімає її вверх, стрижень залишається в нижній половині. Вклю­чають привод плити штовхачів, яки виштовхують стрижень з ящика. Додаткове пристосування в вигляді вилочного кронштейна подається під стрижень, штовхачі опускаються, а стрижень залишається на кронштейні. Кронштейн виводить стрижень з зони машини і укладає в контейнер. Цикл повторюється.

ПЕРЕВАГИ: 1. Висока продуктивність, 2. Висока якість поверхні, 3. Високий коефіцієнт виходу придатних стрижнів, 4. Повна автоматизація, 5. Конструкція оснащення не ускладнюється електронагрівниками.

НЕДОЛІКИ: 1. Складність конструкції машини, 2. Великі габарити, 3. Небезпека роботи з гарячими газами.4. Забруднюється атмосфера цеху пічними газами.

5. Виготовлення стрижнів із ХТС

АВТОМАТ мод.4716 - піскострельний вісьмипозиційний карусельно­го типу для стрижнів із ХТС масою до 8 кг з вертикальною пло­щиною рознімання ящика з вихровою головкою для разового приго­тування дози суміші. Стрижнева секція з оснасткою показана на малюнку 2.5.5. Загальний вид машини показані на малюнку 2.5.8.

Конструкція: 1-механізм розібрання оснастки, 2-карусель з приводом, 3-механізм прижимний, 4-піскострельний механізм, 5-вихрова головка, 6-станина, 7-стрижнева оснастка.

ПРИНЦИП ДІІ: Форсунка маніпулятором встановлюється між половинками ящика, обдуває і обприскує робочі поверхні. Привід переміщує рухому плиту по штангам до з’єднання двох половинок ящика. На першій позиції механізм прижиму піднімає оснащення до контакту з насадкою піскострельного механізму. Одночасно з цим в вихрову головку подається з дозаторів пісок, смола, розчинник, затверджувач і готується порція ХТС, яка подається в гільзу піскострельного механізму. Включається система подачі стиснутого повітря, відбувається постріл, суміш заповнює порожни­ну ящика. Оснастка опускається на карусель та переміщується на другу позицію.

З другої по сьому позицію іде твердіння стрижня за рахунок реакцій, яки протікають у ХТС. На восьмій позиції відбувається розбирання ящика:

- рухома плита з половиною ящика переміщується приводом по направляючим штангам до контакту зі штирями, яки давлять на пли­ту штовхача, виштовхуючи стрижень з правої половини ящика,

- в нерухомій плиті зроблений пружинний упор, який при розбиранні ящика давить на плиту штовхачів і виштовхує стрижень з лівої половини ящика.

Стрижень по площині, яка знаходиться під нахилом, скочується на конвеєр і виводиться із зони машини. Цикл повторюється.

ПЕРЕВАГИ: НЕДОЛІКИ:

1.Висока якість, 1.Великі габарити,

2.Висока продуктивність, 2.Складність конструкції,

3.Повна автоматизація. 3.Шкідливі виділення при

твердінні стрижня.


2674282026152297.html
2674414402695002.html
    PR.RU™