Структура суспільного виробництваСуспільне виробництво

Матеріальне виробництво Нематеріальне виробництво

Виробниц­тво мате­ріальних благ

Виробництво матеріальних послуг

Виробництво немате­ріальних благ

Виробництво немате­ріальних послугПромисловість Охорона здоров'я, фізичне виховання та соціальне забезпечення
Сільське господарство
Лісове господарство Освіта
Будівництво Культура і мистецтво
Вантажний транспорт Житлово-комунальне господарство
Зв'язок по обслуговуванню виробництва Невиробничі види побутового обслуговування
Торгівля (продовження виробництва у сфері обігу) Пасажирський транспорт та зв'язок
Громадське харчування Аппарат органів державного управління, кооперативними та громадськими організаціями
Матеріально-технічне постачання
Заготівля та особисте підсобне господарство Кредитування та система страхування

2672758052641892.html
2672801407192801.html
    PR.RU™